3 trường hợp bác sĩ bắt buộc chữa bệnh và 5 trường hợp có thể từ chối
  • Home/
  • Sức khỏe/
  • 3 trường hợp bác sĩ bắt buộc chữa bệnh và 5 trường hợp có thể từ chối
Sức khỏe

3 trường hợp bác sĩ bắt buộc chữa bệnh và 5 trường hợp có thể từ chối

Theo Luật Khám chữa bệnh sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2024, các bác sĩ bắt buộc chữa bệnh cho 3 trường hợp và có quyền từ chối khám, chữa bệnh trong 5 trường hợp.

3 trường hợp bác sĩ bắt buộc chữa bệnh và 5 trường hợp có thể từ chối

Luật Khám chữa bệnh sửa đổi quy định 3 trường hợp bác sĩ bắt buộc chữa bệnh và 5 trường hợp có thể từ chối khám chữa bệnh. Ảnh: VGP/HM

Cụ thể, Luật Khám chữa bệnh sửa đổi quy định, các trường hợp bác sĩ bắt buộc chữa bệnh gồm: người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; người mắc bệnh trầm cảm có ý tưởng, hành vi tự sát, người có bệnh tâm thần, kích động có khả năng gây nguy hại cho bản thân hoặc người khác hoặc phá hoại tài sản; các trường hợp khác theo quy định.

Các bác sĩ cũng có quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh trong 5 trường hợp sau đây:

Tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc không thuộc phạm vi hành nghề của mình nhưng phải giới thiệu người bệnh đến người hành nghề khác hoặc cơ sở khám chữa bệnh khác phù hợp để khám chữa bệnh và phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được người hành nghề khác tiếp nhận hoặc chuyển đi cơ sở khác.

Việc khám chữa bệnh trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.

Người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, trừ trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi.

Người bệnh yêu cầu phương pháp khám chữa bệnh không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật.

Người bệnh, người đại diện của người bệnh quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 15 của Luật này (liên quan người bệnh là người thành niên và thanh niên rơi vào tình trạng mất năng lực hành vi dân sự) không chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi đã được người hành nghề tư vấn, vận động thuyết phục mà việc không chấp hành này có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Luật Khám chữa bệnh sửa đổi cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh gồm:

Xâm phạm quyền của người bệnh.

Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh, trừ 5 trường hợp bác sĩ có quyền từ chối khám, chữa bệnh phía trên.

Khám bệnh, chữa bệnh mà không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19 của Luật này.

Khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề hoặc phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trừ trường hợp cấp cứu hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo huy động, điều động của cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.

Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài thời gian, địa điểm đã đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này.

Không tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật; áp dụng phương pháp, kỹ thuật chuyên môn, sử dụng thiết bị y tế chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành theo quy định của pháp luật về dược trong khám bệnh, chữa bệnh.

Có hành vi nhũng nhiễu trong khám bệnh, chữa bệnh.

Kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi.

Tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh hoặc lập hồ sơ bệnh án giả hoặc lập hồ sơ bệnh án và các giấy tờ khống khác về kết quả khám bệnh, chữa bệnh.

Người hành nghề bán thuốc dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp: bác sỹ y học cổ truyền, y sỹ y học cổ truyền, lương y bán thuốc cổ truyền; người có bài thuốc gia truyền bán thuốc theo bài thuốc gia truyền thuộc quyền sở hữu của mình đã được đăng ký.

Sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, ma túy, thuốc lá tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc trong khi khám bệnh, chữa bệnh.

Sử dụng hình thức mê tín, dị đoan trong khám bệnh, chữa bệnh.

Từ chối tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp theo quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 47 của Luật này.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi thuộc một trong các trường hợp: không có giấy phép hoạt động; đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động; không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, trừ trường hợp cấp cứu hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm quyền khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.

Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn giấy phép hành nghề hoặc giấy phép hoạt động.

Lợi dụng hình ảnh, tư cách của người hành nghề để phát ngôn, tuyên truyền, khuyến khích người bệnh sử dụng phương pháp khám bệnh, chữa bệnh chưa được công nhận.

Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc phá hoại, hủy hoại tài sản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ngăn cản người bệnh thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện bắt buộc chữa bệnh đối với người không thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh.

Quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; lợi dụng kiến thức y học để quảng cáo gian dối về khám bệnh, chữa bệnh.

Đăng tải các thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Theo nguồn Hiền Minh/Baochinhphu.vn

Link nguồn: https://baochinhphu.vn/3-truong-hop-bac-si-bat-buoc-chua-benh-va-5-truong-hop-co-the-tu-choi-102240104184352848.htm 

Bình luận